Start Up Anka Başvuru Formu

Lütfen Adınızı Giriniz
Lütfen Soy İsminizi Giriniz

Lütfen TC Kimlik Numaranızı Giriniz

Lütfen E-Mail Adresinizi Giriniz

Proje Özeti adımı, projenin genel ve özel amacı, hedef gruplarının ve nihai yararlanıcıların kimler olduğu, beklenen sonuçlar, performans kriterleri hakkında özet bilgilerin girildiği alandır.

Beklenen sonuçlara ne zaman ulaşmayı düşündüğümüz hedeflerimiz için referans noktasıdır diyebiliriz. Projelerin, fikirlerin kısa-orta-uzun vadeli hedefleri olmalıdır.

Projeden etkilenecek hedef kitlenin kim olduğu, nasıl etkilenecekleri yazılmalıdır.

Her projenin genel ve özel amaçları olmalıdır. Genel amaçlar, istihdama, bölgesel kalkınmaya, kurumsal gelişmeye, nitelikli altyapı kurulmasına, vb. katkı sağlamak üzerine geliştirilmelidir. Özel amaçlar ise, net olarak üzerinde çalışılması gereken konu için belirlenmelidir.

Sorun analizi mevcut durumun olumsuz yönlerini tanımlar ve tanımlanan problemler arasında “sebep ve sonuç” ilişkilerini oluşturur. Sorun analizi birçok açıdan proje planlamasının en kritik aşamasıdır, çünkü sonraki aşamalarda yapılacak analiz ve kararlara yön verir.

Faaliyetleriniz sonucunda üretilen bilgi-ürün başka kurumlara/ şirketlere de örnek olabilecekse, başka sektörlerin gelişmesine ve güçlenmesine, tedarikçilerin ihtiyaçlarının giderilmesine olumlu etki sağlayabilecekse, benzer faaliyetlerin bölgede çoğalmasına katkı sağlayacaksa projeniz için olumlu puan sağlayacaktır.

Projede devamlılığın, çeşitliliğin ve üretkenliğin sağlanması, projenin kendini sübvanse etmesi, kendi ayakları üzerinde durması, sürdürülebilirlik kavramı ile açıklanır. Proje hazırlanırken sürdürülebilirlik tüm boyutları ile düşünülmeli, başvuru sahibi, hedef gruplar, nihai faydalanıcılar ve tüm paydaşlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ile etkileşimleri iyi düşünülerek belirtilmelidir.

Proje/ faaliyetler kapsamında yönettiğiniz/ yönetilmesine ortak olduğunuz proje toplam bütçesi ne kadardı?